דיווח שבועי מגדלי הדרום – 30.07.2020

    מחבר:
  • אורי לוי

בנייר מדיניות מפורט (102 עמודים, 21 איורים, 4 טבלאות ו-71 מקורות ביבליוגרפיים) מפרטת ד"ר לירון  אמדור את העקרונות לאסטרטגיה חקלאית לביטחון המזון של מדינת ישראל. "ההמלצה העיקרית של נייר המדיניות… היא הכנת תוכנית ארוכת טווח לביטחון מזון לאומי, שתתכנן…. את תפקידה של החקלאות הישראלית באספקת המזון…" (עמוד 48). התרחישים והחלופות שנבדקו ממחישים את חשיבותה של החקלאות הישראלית ותפקידה בביטחון המזון הלאומי בשנים הבאות. חשיבות אותה יש למסד בכלים להשגת המטרות והיעדים ולעגן בהחלטות ממשלה, משרדים ורשויות. הנייר המלא מצורף

להמשיך לקרוא דיווח שבועי מגדלי הדרום – 30.07.2020