הזמנה למפגשי מגדלים – מועצת הכותנה

הכנסים לרגל סיום תפקידו של אורי גלעד כמנכ"ל וכניסתו לתפקיד של יזהר לנדאו.
דבר האזור, סקירת שוק, פעילות מועצת הכותנה, הכרות עם יזהר, מילות פרידה של אורי גלעד, ועוד. כולכם מוזמנים

להמשיך לקרוא הזמנה למפגשי מגדלים – מועצת הכותנה

מפגשי מגדלים 2020

    מחבר:
  • מירי אטיאס

ב-26 וב-27 לפברואר קיימנו מפגשי מגדלים של ארגון עובדי הפלחה. במפגש הוצגה מצגת מעניינת של אילנה דרור לסיכום עשור בתחומי הגד"ש, ולאחר מכן הצגנו את הפעילות של ארגון עובדי הפלחה ב-2019 ותוכניות ל-2020. נשמח לפגוש את המגדלים גם במפגשי סיכום לשנים הבאות. מצ"ב המצגות

להמשיך לקרוא מפגשי מגדלים 2020