עמידות לפרומון לבלבול כנגד ההלקטית הוורודה סימן ראשון לאופטימיות זהירה

    מחבר:
  • Russ Jurenka
  • אלי הררי
  • מיכל אקסלרוד
  • אריאלה ניב
  • ויקטוריה סורוקר

התנאים שמאפשרים התפתחות של עמידות לפרומון: מין מונופאגי שניזון כמעט אך ורק מכותנה. כל חלקות הכותנה בארץ מבולבלות שימוש ארוך שנים בשיטת הבלבול. מתוך כנס דיווחי מחקרים בכותנה, 5.2.2020

להמשך קריאה עמידות לפרומון לבלבול כנגד ההלקטית הוורודה סימן ראשון לאופטימיות זהירה