הקלה בקליטת עובדים זרים חדשים במקום ברחנים

אנא ראו את מכתבה של ענבל משש מרשות האוכלוסין. מדובר בבשורה חשובה בנושא ברחנים. שנים אנחנו רודפים אחרי רשות האוכלוסין לבטל את הנוהל שהברחן יושב על המכסה של המעסיק. אנו ממליצים למעסיקים לפנות לרשות האוכלוסין ו/או ללשכה הפרטית (לפי סעיפים 2 ו-3 בנוהל) ולבקש למחוק את שמו של הברחן מרשימת העובדים של המעסיק ולבקש עובד זר חלופי במקומו. אנו יודעים שיש קושי בכניסת עובדים זרים ובקבלתם בתקופה מאתגרת זו אך מדובר בנוהל זמני עד 31/7/2020 המהווה הזדמנות ל "ניקוי שולחן" כלומר להסרת שמות הברחנים ממכסת העובדים המגיעה לכם

להמשיך לקרוא הקלה בקליטת עובדים זרים חדשים במקום ברחנים