זום מגדלים עם השר והמנכ"ל

19/10/2020

20:00

קישור יישלח ביום המפגש