זום מגדלים עם השר והמנכ"ל

19/10/2020 20:00

קישור יישלח ביום המפגש