יום עיון למפקחי גינון

01/07/2024

08:30 / 15:00

יום העיון יתקיים ביום שני, 1 ביולי 2024 , כ"ה בסיוון תשפ"ד, בין השעות 15:00 08:30 , באולם רואי שבקריה החקלאית – בית דגן.
סדר היום
09:00-08:30 התכנסות
09:45-09:00 עקרונות גיזום עצים צעירים ובינוניים – דניאל בן סימון
10:15-09:45 הערכת סיכונים בעצי נוי – לירון בר
10:45-10:15 האחזקה והטיפול במדשאה במרחב הציבורי – רונן שמולביץ
11:00-10:45 הפסקה
11:30-11:00 קודת הממשק בין המפקח לקבלן – נועם ביבי
12:00-11:30 מזיקים ומחלות בגן הנוי – אופיר אטינגר
12:30-12:00 ארוחת צהריים
14:30-12:30 תרגול בתחנות – הערכת סיכונים, גיזום עצי נוי, רזיסטוגרף, טומוגרף/פולי (הפעילות בכל תחנה אורכת כחצי שעה)
15:00-14:30 הדגמת מחפר סילוני
עלות יום העיון: 90 ₪. התשלום יבוצע מראש, בכרטיס אשראי בלבד [בהתאם לפרטים שלהלן].
אין אפשרות לשלם ביום העיון עצמו.

לרישום ולתשלום לחצו כאן

הרישום ליום העיון ייעשה באמצעות מילוי הפרטים בקישור ורק לאחר הרישום ניתן לשלם באמצעות כרטיס אשראי במחלקה לכספים בשה"מ, אצל אסתי אדוניה, טל': 03-9485342; estiad@moag.gov.il.
דמי ביטול :
ממועד ביצוע התשלום / הרישום ועד שבוע מיום העיון ייגבו 10% דמי הביטול;
במהלך השבוע האחרון שלפני יום העיון ייגבו 20% דמי ביטול;
וביום העיון עצמו – 100% דמי ביטול.

לקבלת מידע ופרטים נוספים:
יוסי בן שחר, רכז מקצועי, שה"מ, טל' נייד: 050-6241607 ; דוא"ל: yosyb@shaham.moag.gov.il