הזמנה לכנס על משק המים לחקלאות בישראל

16/01/2022

10:30 / 17:30

ביום ראשון הקרוב 16.1.22 – נקיים בזום כנס עם הפקולטה לחקלאות שיעסוק במשק המים לחקלאות.ֳ

כנס משק המים בזום - ג