יום עיון שימור קרקע

04/03/2020 08:30 / 13:00

הנכם מוזמנים ליום עיון שימור קרקע אשר יתקיים במשקי עמק יזרעאל.
מידע נוסף יינתן בהמשך.