מתכונים לחג סוכות – פייסבוק לייב ארגון עובדי הפלחה

01/10/2020

00:00

ויויאן חיים, מנהלת כספים, ארגון עובדי הפלחה