ועדה מקצועית פלחה קיץ

04/11/2020

00:00

המפגש יתקיים או בזום או בבית דגן. פרטים נוספים יינתנו בהמשך