יום עיון גני ירק אורגניים לקראת גידולי הקיץ

01/04/2024

08:30 / 15:00

מפגשים בהרדוף ל יום עיון גני ירק אורגניים לקראת גידולי הקיץ.
נשמח מאוד לראות את כולם.ן


הרשמה בקישור – https://forms.gle/BcH6MEHe7Ery1Doc6