נושא ההרצאה: ההזדמנויות לסקטור החקלאי בישראל בתחום שינויי האקלים, קיבוע פחמן בחקלאות, שטחים פתוחים וסחר בפליטות גזי חממה

04/08/2022

18:00

גדעון בכר, שליח מיוחד לשינויי אקלים וקיימות, משרד החוץ