תאריך אחרון להגשת קול קורא לארגון מושבים – כנס מדעי החקלאות

01/07/2024

00:00

חקלאים יקרים,
האגודה הישראלית למדע העשבים הרעים, כחלק מהאגודות החקלאיות בישראל, שותפה לארגון ותכנון כנס מדעי החקלאות בישראל 2025. מצורף הקול הקורא לארגון מושבים, כל מי שרוצה לארגן מושב בכנס, מוזמן.ת לפנות לד"ר מאור מצרפי. בגוף הקול הקורא תוכלו למצוא את כתובת הדוא"ל למשלוח תגובות.


פרטים נוספים ניתן למצוא באתר האינטרנט שלנו:
http://www.wssi.org.il/