חקלאות ישראלית מקיימת כבסיס לבטחון מזון והתמודדות עם משבר האקלים

08/04/2024

14:00 / 15:30

"פורום האקלים הישראלי" ו"טוב השדה", מזמינים אתכם.ן לוובינר בנושא חקלאות וביטחון מזון – נוכח הסכנות הרבות הניצבות בפני חקלאות הישראלית, ובזמן שמשרדי הממשלה עובדים על התכנית הלאומית לביטחון מזון.


הצטרפו אלינו לוובינר שיעסוק בחקלאות כפתרון, ולא כבעיה, ובו יוצגו מחקרים, מודלים ופרקטיקות של חקלאות מקיימת בישראל ובעולם.

להרשמה: bit.ly/AgricClimate
מצפים לראותכם.ן