יום עיון מגדלי הדרים בגילת

02/04/2024

08:30 / 12:30

אנו שמחים להזמין את הפרדסנים למפגש הרצאות לרגל פתיחת העונה.


המפגש יתקיים ביום שלישי כ"ג באדר ב' תשפ"ד, 02/04/24 בשעה 8:30
באולם ההרצאות של משרד החקלאות במחוז הנגב בגילת (תחת מעבדת שירות שדה).