הזמנה לכנס מגדלים – התארגנות גליל מערבי 07.02.24

07/02/2024

09:00 / 11:30

שלום לכולם,
מצורפת הזמנה לכנס מגדלים בנושא ירקות,
בתאריך 07.02.24 בשעה 9:00 במילואות.