הזמנה לשולחן עגול בזום "שלוחת ביצי המאכל: פניה לאן?"

04/02/2021

11:00

הנכם מוזמנים  לשולחן עגול בזום, שיתקיים ביום חמישי 4/2/21, בשעה 11:00, בנושא "שלוחת ביצי המאכל: פניה לאן?"