כנס בנושא עמידויות לקוטלי עשבים מחלות ומזיקים

05/03/2020 08:00 / 12:30

להלן הזמנה לכנס בנושא כנס בנושא עמידויות לקוטלי עשבים מחלות ומזיקים.
05.03.2020, 08:00, סמינר אוהלו בקצרין

Conference-on-subjects-for-herbicides-and-pests