הכנס השנתי של איגוד התעשייה הקיבוצית

מתחיל ב 2 ימים, 5 שעות

28/02/2020 08:00 - 14:15

להלן הזמנה לכנס השנתי של איגוד התעשייה הקיבוצית באולם אבניו קריית שדה התעופה
הכניסה לכנס לבעלי תפקידים במפעל ובקיבוץ. דהכנס הוא הזדמנות לפגוש ולהיפגש, עם עמיתייך בתעשייה הקיבוצית