פורום נוטעים במשקי הדרום

11/11/2019 13:00 - 16:00

הזמנה לפורום נוטעים במשקי הדרום: יום ב' 11.11.2019, 13:00-16:00. הכנס יעסוק בטכנולוגיות חדשות הגנת הצומח באבוקדו וזני הדרים אופציונאלים לנטיעה

A-forum-in-the-south