כנס גידולי ירקות – גד"ש גליל מערבי

07/02/2024

09:00 / 11:00

חקלאים יקרים,
ביום ד' 07.02.24, נקיים כנס מגדלים במילואות, בשעה 9:00 במועדון, בניין מרכזי – קומה 3.

סדר יום למפגש מגדלים:

9:00 התכנסות וארוחת בוקר.
9:15 גידול אבטיח בישראל, תמונת מצב ואתגרים בגידול – נביל עומרי, שה"מ.
9:50 מבחן זני אבטיח קיץ 2023 – חוות עכו – ליאור אברהם, שה"מ.
10:10 הפסקה.
10:30 הדברה משולבת של אקריות באבטיח – שאול גינזברג, ביו-בי.
10:50 זורבק, תכשיר חדש לכשותית בבצל – גדות-אגרו.