הכנס השנתי של האגודה הישראלית להנדסה חקלאית 2023

04/04/2024

00:00

הכנס השנתי של האגודה היראלית להנדסה חקלאית לשנת 2023 יתקיים ב-4 באפריל 2024 במינהל המחקר החקלאי. הננו מתכבדים להזמינך להשתתף בכנס זה. מטרת הכנס היא להפגיש בין מהנדסים, מפתחים, אנשי תעשייה, חוקרים וחקלאים העוסקים ומתעניינים בתחום ההנדסה החקלאית. הינכן מוזמנים לשמוע בכנס על תוצאות מחקר, פיתוח ויישומים חדשים בתחומי ההנדסה החקלאית בישראל. תכנית הכנס כבר מוכנה עם מרצים מהאקדמיה וגם מהתעשייה.


רישום מוקדם יקל על האגודה את ההתארגנות לכנס:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeof3k4Y5BU-nKbV4gZAD9MXNgUoXgBzCf02COa8FRSc6azeg/viewform