שינוי ייעוד שטחי חיטה לגרעינים

27/03/2018
להזכירכם, עפ"י הודעת הקנ"ט, בשטח חיטה שנעשה עליו ביטוח לגרעינים, ניתן לבצע שינוי ייעוד לתחמיץ או שחת, בתנאי שהמגדל ידווח על כך לקנ"ט ביום הקציר ובכל מקרה, מיום ההודעה ייספרו שבעה ימי אכשרה.

לבקשתכם, הוארך מועד הדיווח ל-12.04.2018 (במקום 31.3.2018).

יחד עם זאת, כל מי שלא דיווח על הערכת שטח ויבול חיטה לגרעינים, מתבקש לעשות זאת עד יום רביעי, 28.3.18, וזאת בכדי להיערך להנפקת תעודות משלוח עבור הספקים.

הצהרה מחייבת תהיה עד תאריך 15.4.18 ועל כך נוציא את כתב ההצהרה בהמשך.