נוהל תמיכה בהתארגנות חקלאים לייצוא תוצרת חקלאית לשנים 2020 עד 2022 – טיוטה להערות הציבור

משרד החקלאות מקצה שבעה מיליון שקל לטובת תמיכה בהתאגדות חקלאים לשם ליצוא בשנים 2020 עד 2022
להמשך קריאה נוהל תמיכה בהתארגנות חקלאים לייצוא תוצרת חקלאית לשנים 2020 עד 2022 – טיוטה להערות הציבור