קורס ניהול סיכונים – יולי 2019 בניו יורק – נותרו שני מקומות אחרונים למהירי החלטה

חברת קומודקס, בבעלותו וניהולו של עדי פנחס, מתכוונת לקיים השנה קורס ניהול סיכונים בניו יורק. נותרו שני מקומות אחרונים למהירי החלטה
להמשיך לקרוא קורס ניהול סיכונים – יולי 2019 בניו יורק – נותרו שני מקומות אחרונים למהירי החלטה

קול קורא למלגות קרן לסקוב לשנת הלימודים תש"פ

אגודת נאמני המחקר החקלאי ושוחריו במרכז וולקני, מזמינה בזאת סטודנטים שיירשמו ללימודי תואר שני או שלישי באחד ממוסדות המחקר ויבצעו את עבודת המחקר שלהם במינהל המחקר החקלאי להגיש בקשה למענק. הגשת בקשות עד תאריך 31.8.19.
להמשיך לקרוא קול קורא למלגות קרן לסקוב לשנת הלימודים תש"פ