שינוי ייעוד שטחי חיטה לגרעינים

27/03/2018
להזכירכם, עפ"י הודעת הקנ"ט, בשטח חיטה שנעשה עליו ביטוח לגרעינים, ניתן לבצע שינוי ייעוד לתחמיץ או שחת, בתנאי שהמגדל ידווח על כך לקנ"ט ביום הקציר ובכל מקרה, מיום ההודעה ייספרו שבעה ימי אכשרה.

להמשיך לקרוא שינוי ייעוד שטחי חיטה לגרעינים