נהלים למו"פ ענפי הפלחה (חורף וקיץ)

המו"פ הוא אחד האמצעים החשובים העומדים לרשות חקלאות ישראל להשגת יעדיה בהתמודדות באתגרים העומדים בפניה. על מנת להבטיח את מירב התועלת של המו"פ הנהלת מו"פ ארגון עובדי הפלחה שוקדת על ביצוע מחקרים, ניסויי שדה, תצפיות, משקי מודל ופעולות אחרות לקידום ופיתוח ענף גידולי השדה לטובת החקלאים וציבור הצרכנים בישראל

להמשיך לקרוא נהלים למו"פ ענפי הפלחה (חורף וקיץ)