שיטות מתקדמות לגידול מקצועי של ירקות סתיו-חורף 2022/23

הנכם מוזמנים לקורס שיעסוק בשיטות מתקדמות לגידול מקצועי של ירקות, אשר יתקיים בחודשים נובמבר 2022 עד ינואר 2023 במחוז העמקים שבגלבוע – משרד החקלאות ופיתוח הכפר להמשיך לקרוא שיטות מתקדמות לגידול מקצועי של ירקות סתיו-חורף 2022/23