כנס דיווחי מחקר

כנס דיווחי מחקרים עבור מו"פ ענף פלחה קיץ לשנת 2018 התקיים בבית דגן בתאריך 6.12.2018. לשימושכם מצורפות מצגות הכנס.