פיתוח צמח הקינואה כגידול פלחה רב שימושי חדש בישראל

    מחבר:
  • אביב אשר
  • מולי גלילי
  • אופיר בנימין
  • ליאור רבינוביץ

להלן מצגת אודות צמח הקינואה, מתוך הכנס הארצי בדיווח מחקרים בפלחה חורף 2019

The Quinoa plant development