כנס סיכום כותנה 2020

מצגות מכנס סיכום כותנה 2020

איתן סלע סיכום כותנה דרום 2020
אריה בוסק - סכום הכותנה 2020 פיקס מצומצם ונתוני חלקות אחרון
יונתן ספנסר -כותנה וסביבה 2020

מושי - מנפטה סיכום עונה 2020
מיכל אקסלרוד- סיכום עונה- סיבי דרום

מתניה-סיכום עונת 2020-מנפטת הדרום
נועם עמיר - גידול כותנה ללא עיבוד 2020