מישלין TrailXBib

    מחבר:
  • שלמה שמואלי

הצמיג החדיש של "מישלין" שנקרא: TrailXBib, מיועד לכלי הובלה כבדים, כמו מפזרות זבל, מיכלי זבל נוזלי ודומיהם. צמיג זה, מצטיין בשטח מגע עם הקרקע, שהוא גדול יותר משל כל הדגמים שקדמו לו

מבוסס על פרסומים מעיתונות חו"ל, 16.6.20

הוא יכול לשאת מטען כבד יותר משל דגם CargoXBib; בעל גודל זהה, בלחץ אויר נמוך יותר. עובדה זו, מפחיתה את ההדוק, את השקיעה בקרקע ואת המאמצים על גוף הכלי הנגרר. המרווח הפתוח בין בליטות הצמיג, עוזרות לו להתנקות מבוץ. הצמיג החדש, מיוצר בינתיים רק בשתי מידות: VF560/60 R22.5 וגם: VF650/55R26.5. לשנת 2021 מתוכנן הייצור של מידות נוספות.