סיכום מבחני זנים בחימצה לעונת 2019

    מחבר:
  • יגאל פלש
  • עוזי נפתליהו
  • עידן ריצקר
  • ניר קנטי
  • יעקב נצר
  • לב ליטבינוב
  • דודי שמש

מבחני הזנים בחימצה נערכים כמידי שנה במסגרת מבחני הזנים הארציים במספר אזורי גידול שונים בארץ. מטרת מבחן הזנים היא לבחון זנים חדשים של חימצה בהשוואה לזנים הקיימים, כדי להעלות את היבול ואת איכותו. תשומת לב רבה ניתנת למציאת זני חימצה עתירי יבול, העמידים למחלות העלים אסכוחיטה וכשותית ולמחלת הקרקע פוזריום. המבחן כלל 9 זנים, מהם 2 זנים מסחריים ותיקים כביקורת, 3 זנים מסחריים חדשים העמידים לפוזריום, זנים 2 בשלב מסחור ותצפיות משקיות ו-2 זנים חדשים המסיימים 3 שנים במבחני הזנים. הזנים נקצרו בקומביין לניסויים ונבדקו למדדים המקובלים בגידול. נצפו הבדלים בין הזנים בפרמטרים השונים, כאשר במדד היבול הזנים יניר, פלג, נריה ובר הצטיינו באתרי המבחן.

גידול החימצה מהווה הוא אחד מגידולי הקיץ החשובים במחזור הגידולים. אומדן השטח בשנים האחרונות בארץ כ- הוא 70,000-100,000 דונם. גרגרי החימצה משמשים כחומר גלם לממרחי החומוס, לפלפל ולגרגרים מבושלים. מאמצים רבים נעשים בכדי להרחיב את שטחי החימצה בארץ כדי להתמודד עם החימצה המיובאת. לשם כך יש צורך בטיפוח ואיתור זנים שיעלו את רווחיות הגידול. התרחבות שטחי החימצה חושפת את הגידול לשדות הנגועים במחלות קרקע, מחלות עלים ועשבים טפילים.

מטרת מבחן הזנים היא לבחון זנים חדשים של חימצה, בהשוואה לזנים הקיימים, כדי להעלות את היבול ואת איכותו. תשומת לב רבה ניתנת למציאת זני חימצה עתירי יבול, העמידים למחלות העלים אסכוחיטה וכשותית ולמחלת הקרקע פוזריום.

מבחינת מזג האויר, עונת החורף בשנה זו התאפיינה בריבוי משקעים בעיקר בצפון הארץ, המרכז והשפלה ובמיעוט במשקעים בנגב. ריבוי המשקעים הקשה על הזריעה, במיוחד באדמות הכבדות בצפון, וזריעות רבות התרחשו באמצע החורף. בהמשך, שילוב של גשמים מרובים ומאוחרים גרמו לדחיית התרמול וההשקיות ובחודש מאי מספר חמסינים גרמו לפגיעה בחנטה, לקשיים במילוי הזרעים ולפגיעה בהתחדשות הצימוח.

שיטות וחומרים:

שיטת המבחן:
מבחן חד גורמי (זן), במתכונת בלוקים באקראי ב-6 חזרות.
אתרים: 4 מבחני זני חימצה הוצבו בעונת הגידול 2019 בתנאי שלחין.
1. באזור הנגב בגד"ש שקמה באזור קיבוץ משמר הנגב.
2. באזור לכיש בשטחי גד"ש עציון בקדמה.
3. באזור גליל מערבי בחוות עכו.
4. באזור עמק יזרעאל, בגד"ש אלצ קשת – מבחן פוזריום.
החלקה הושמדה על ידי עגורים.

קציר: הקציר התבצע באמצעות קומביין הניסויים של ארגון עובדי הפלחה במהלך חודש יולי.
כל חזרה נקצרה לכל רוחבה (שתי שורות גידול) ולכל אורכה. כל חלקה נשקלה ידנית ונלקחה דוגמה בת כ 400 גר' בשקית לביצוע מיון לגודל ואיכות.

בדיקות איכות: פחת – מתחת לנפה 18
סוג ב' – נפה  18-20
סוג א' – מעל נפה 20
משקל אלף (נלקח מגרגרים סוג א')

ניתוח התוצאות:
ניתוח סטטיסטי לשונות נערך עפ"י   Kramer& Tukey בתוכנה JMP – 5.0.
נערך ניתוח שונות לכל מבחן בנפרד ובמשותף.

אגרוטכניקה:
בכל אתר נערכו פעולות אגרוטכניות שונות, בהתאם לפעולות שנעשו בחלקה המארחת, הכוללות הכנת קרקע, זריעה, השקיה, הדברת עשבים, מחלות ומזיקים, הכנות לקציר וקציר. להלן מצורפת טבלת נתונים לכל חלקה.

First-table

List-of-varieties

תוצאות:

Yield-and-quality

אותיות שונות באותה עמודה מצביעות על הבדל מובהק בין הטיפולים לפי P
<0.05 במבחן שונות עפ"י  Kramer& Tukey.

בטבלה 3 ניתן לראות כי בראייה כלל ארצית לא נמצאו הבדלים סטטיסטיים בין הזנים ביבול נטו, מלבד היותו של הזן יניר עם יבול גבוה במובהק מהזן Hz-357.

Hz-357 גם היה נמוך באחוז הזרעים המסווגים כסוג א' במובהק מכל הזנים, מלבד הזן יאיר. משקלי האלף תקינים במרבית הזנים, אך נמוכים במיוחד בזן Hz-357 שהיה נחות במשקלי האלף ממרבית הזנים, מלבד יניר, זהבית ויאיר שהיו זהים לו.

Yield-and-quality-of-Mishmar-HaNegev-and-the-surrounding-area
אותיות שונות באותה עמודה מצביעות על הבדל מובהק בין הטיפולים לפי P
<0.05 במבחן שונות עפ"י  Kramer& Tukey.

בטבלה 4 ניתן לראות כי במבחן בגד"ש שקמה הזן יניר הניב את היבול הגבוה ביותר ובמובהק מהזנים Hz-281, ברעם, Hz-357 ויאיר, שהיה עם היבול הנמוך ביותר.

Hz-357 גם היה נמוך באחוז הזרעים המסווגים כסוג א' במובהק מהזנים יניר, נריה ובר שהיו עם אחוז סוג א' גבוה. משקלי האלף תקינים במרבית הזנים, אך נמוכים במעט בזן זהבית, שהיה נמוך באופן סטטיסטי במשקלי האלף מכל הזנים, מלבד Hz-357.

Yield-and-quality-Lachish-area
אותיות שונות באותה עמודה מצביעות על הבדל מובהק בין הטיפולים לפי P<0.05 במבחן שונות עפ"י  Kramer& Tukey.

בטבלה 5 ניתן לראות כי במבחן בגד"ש עציון לא היו הבדלים סטטיסטיים ביבול נטו, מלבד הזן יאיר שהיה עם היבול הנמוך ביותר, במובהק מהזן Hz-357.

לא נמצא הבדל באחוז הזרעים המסווגים כסוג א'. משקלי האלף תקינים במרבית הזנים, אך נמוכים בזנים Hz-357, יאיר ויניר.

Yield-and -quality-of-Acre-and-Western-Galilee
אותיות שונות באותה עמודה מצביעות על הבדל מובהק בין הטיפולים לפי P
<0.05 במבחן שונות עפ"י  Kramer& Tukey.

בטבלה 6 ניתן לראות כי במבחן בחוות עכו הזן יניר הניב את היבול הגבוה ביותר ובמובהק מהזנים בר, Hz-281, זהבית ו- Hz-357.

הזנים זהבית ו- Hz-357 היו עם אחוזים נמוכים של זרעים המסווגים כסוג א', במובהק משאר הזנים במבחן. לא נמצאו הבדלים סטטיסטיים במשקלי האלף, למרות ההפרשים הגדולים בין חלק מהזנים; הדבר נובע כנראה משונות גדולה בין החזרות המבחן.

דיון ומסקנות:

מטרת מבחן הזנים היא לבחון זנים חדשים של חימצה, בהשוואה לזנים הקיימים, כדי להעלות את היבול ואת איכותו. תשומת לב רבה ניתנת למציאת זני חימצה עתירי יבול, העמידים למחלות העלים אסכוחיטה וכשותית ולמחלת הקרקע פוזריום.

גם השנה, תנאי האקלים שיחקו תפקיד מרכזי בתוצאות. שילוב של גשמים מרובים ומאוחרים, דחיית התרמול וחמסינים בזמן קריטי גרמו לפגיעה בחנטה, לקשיים במילוי הזרעים ולפגיעה בהתחדשות הצמח. מאפיינים אלו ניכרו בתוצאות המבחנים (יבול ואיכות) ובשדות מסחריים רבים. משקלי אלף נמוכים בחלק מהמקומות נגרמו מקשיי מילוי (חמסין) או מיבול גבוה במיוחד ולכן אחוז הפחת ומיון סוג ב' גבוהים בחלק מהזנים.

בשל נזקי עגורים במבחן הזנים בעמק יזרעאל, לא יכולנו לבחון את ביצועי הזנים השונים בתנאים של אילוח בפוזריום וחבל שכך. זן הביקורת זהבית, שנחשב כזן הפורה במזרע בשדות נקיים מפוזריום, הניב השנה במבחני הזנים יבולים בינוניים-נמוכים.

הזן "נריה" (זרעים דליה) נבחן בעבר מספר שנים תחת מספר קוד שונה (01A) והשנה נבחן שוב כזן מסחרי חדש בעל שם. הזן סביל לפוזריום בדומה לבר, זקוף כמוהו ודומה ביבול. הזנים "יניר"  ו"פלג" (הזרע), שכבר נבחנו מספר שנים בעבר ושמוסחרו לאחרונה גם כן, רגישים לפוזריום והשנה הניבו יבול גבוה בכל האתרים.

הזנים יאיר וברעם היו עם יבולים נמוכים באתרים הדרומיים ויבול טוב בחוות עכו. נראה כי הזן Hz-357 נפגע השנה ביבול ובמשקלי האלף, למרות שבשנים קודמות הניב יבולים טובים במבחנים ללא פוזריום. הזן Hz-281 הניב יבולים נמוכים-בינוניים בכל האתרים. בשנה שעברה שעברה הניב זן זה יבולים גבוהים, ולפני שנתיים יבולים בינוניים-גבוהים במבחני הזנים.

מומלץ להמשיך ולבחון את הזנים החדשים בחלקות מסחריות קטנות לצד זנים ותיקים ולהשוותם.

תודות:

הנהלת ענף פלחה וארגון עובדי פלחה – על הגיבוי ומימון הניסוי.

למטפחים – על שיתוף הפעולה והעמדת זנים חדשים ואיכותיים.

המשקים המארחים והמגדלים השותפים – על העמדת חלקות הניסוי ועל שיתוף פעולה מלא.

לעופר אחיטוב וצוות הקוצרים – על תפעול הקומביין בנאמנות.

לאודי מידן מחברת הזרע – על העמדת ציוד ונפות לבדיקות האיכות.

לנוער מקיבוץ דביר – על מיון הדוגמאות לאיכות.