הרובוט הרוסי

    מחבר:
  • שלמה שמואלי

מעובד ממקורות שונים בסיפרות חו"ל

יצרנים רבים, מפתחים כיום כלי רכב אוטונומיים לחקלאות ולתעשייה. כבר סיפרנו בעבר על הטרקטורים האוטונומיים של ניו הולנד, של קייס, של מהינדרה ההודית ועוד אחרים… כעת התבשרנו שגם הרוסים אינם שוקטים על השמרים.

יצרנים רבים, מפתחים כיום כלי רכב אוטונומיים לחקלאות ולתעשייה. כבר סיפרנו בעבר על הטרקטורים האוטונומיים של ניו הולנד, של קייס, של מהינדרה ההודית ועוד אחרים… כעת התבשרנו שגם הרוסים אינם שוקטים על השמרים. חברת AVRORA ROBOTICS  בנתה את הטרקטור שבתמונה אשר שמו המסחרי הוא: AGROBOT.

הטרקטור מנצל חיישנים מקובלים, לאיסוף נתונים על הסביבה (מצלמות CCVT, סורקי דו ותלת מימד, ותוכנת מיקום לוויני בשם GLONAS). כל אלה, שולטים על ההיגוי, ההידראוליקה והבלימה, דרך מחשב. הטרקטור עדיין אינו אוטונומי לחלוטין אלא נעזר בפיקוד מרוחק, אך הכוונה היא להגיע לאוטונומיה מלאה, עד גמר הניסויים בשדות. עד כה, הועסקו הכלים באסיף ובעבודה בגידולי שורה בלבד. החברה מתכננת להפעיל בשנתיים הקרובות חמישה עשר כלים, בפעילויות כמו קילטור, זריעה, שידוד, אסיף והובלות. הניסויים ייערכו בתנאים מגוונים ובחוות שונות. הם מקווים שעד סוף שנת 2011, הם יגיעו לשלבי גמר הפיתוח של המוצר.