השוואת זני כותנה

    מחבר:
  • אריה בוסק
  • איתן סלע

בקובץ הראשון ניתן לראות את ביצוע ההשוואה של אריה בוסק על  2 זני הפימה שעל הפרק.

בקובץ השני, בהמשך לטבלת ההשוואות שערך אריה בוסק מוצגת ההשוואה שערך השנה איתן סלע (גד"ש עציון).תוצאות המאששות את הממצאים הקודמים (עם יתרון קל ל 70 V)

השוואה - V 70 גולית 6
דף השוואת זנים - איתן סלע