נציבות הסחר האיטלקית – MACFRUT DIGITAL

08/10/2020

00:00

לאור המצב הבריאותי, תיערך תערוכת MACFRUT כתערוכה דיגיטלית עם אופציה לפגישות עסקיות וירטואליות. תערוכת MACFRUT היא מהתערוכות הגדולות באירופה בתחום פירות וירקות, אריזה וכיו"ב והיא תיערך בין התאריכים  8-10 בספטמבר

לפרטים והרשמה, ניתן להיכנס לאתר התערוכה: