נושא ההרצאה:זבוב החייל השחור – חקלאות חרקים מתקדמת

25/11/2021

17:00

דוד אשד מנהל עסקי