JOHN DEERE פורשת מ"אגריטכניקה"

    מחבר:
  • שלמה שמואלי

 חברת ג'ון דיר ממשיכה להעריך הערך הרב של  תערוכת אגריטכניקה

אבל למרות זאת, היא הודיעה כעת שבגלל מחלת הקורונה,  היא החליטה שלא להשתתף בתערוכה הבאה, שאמורה בנובמבר 2021.