תמיכה בתכניות מו"פ חקלאי הכוללות מתקני הרצה שיופעלו אצל חקלאים ישראלים

נפתח מקצה חדש במסלול לתמיכה בסטרטאפים חקלאים בשיתוף בין משרד החקלאות ורשות החדשנות

מתוך הכרה בחשיבות שיתוף הפעולה בין חברות היי-טק העוסקות בפיתוחים טכנולוגיים חקלאיים, לבין החקלאים אשר הפיתוחים הטכנולוגיים של חברות אלו רלוונטיים עבורם, נפתח מקצה חדש לתוכניות מו"פ אשר במסגרתן יפותח אבטיפוס/מתקן הרצה (פיילוט) להוכחת היתכנות הטכנולוגיה ויופעל אצל חקלאי ישראלי.

במסלול זה, אשר מופעל בפעם השלישית, במסגרת מסלולי התמיכה במו"פ של רשות החדשנות בשיתוף עם מנהלת ההשקעות במשרד החקלאות, ייבחרו וימומנו פרויקטים בהתאם לתרומתם לחקלאות ישראל, על-פי השפעתם הצפויה על ייעול החקלאות ועל ביצועיהם העסקיים של החקלאים בישראל, זאת במקביל לאמות מידה נוספות הנבחנות במסלולי המו"פ של הרשות.

בקשות לתמיכה במסגרת מסלול זה יוגשו ע"י חברות טכנולוגיה ישראליות בתחומי החקלאות, העוסקות בטכנולוגיות לפיתוח מוצרים מבוססי צמחים ובעלי חיים, המשמשים למזון או לחומרי גלם תעשייתיים, וכן מוצרים לשיפור ולייעול תהליך הגידול של צמחים ובעלי חיים, לרבות שיטות ותשומות. מסלול זה מאפשר מצד אחד לתמוך בחברות טכנולוגיות שאינן בהגדרתן חקלאיות (בעלות מים וקרקע) ומצד שני החברה מחויבת לבצע את הפרויקט אצל חקלאי ישראלי.

מידע כללי לגבי מסלול זה מופיע בקישור הבא: https://innovationisrael.org.il/growth/pilot/agritech

וועדת התמיכות מתנהלת ברשות לחדשנות כאשר שני נציגי מנהלת ההשקעות יהיו חברים בוועדה (סמנכ"ל בכיר להשקעות ומימון ונציג נוסף של מנהלת ההשקעות).