שיפור אומנים לקראת הכבישה

    מחבר:
  • שלמה שמואלי

אומן פחוס מפריע להתייבשות אחידה של החומר ואילו אומן תפוח מפריע למעבר הטרקטור מעליו במהלך הכבישה. איך פותרים את הבעיה?

על מנת לנצל את הקיבול הגדול שלהם, צריכים המכבשים הגדולים הזנה מאומנים גדולים. רצוי אומן ברוחב שינצל את כל רוחב המנוף, אבל אסור לו להיות גבוה יותר ממרווח הגחון של הטרקטור. מחד גיסא, אומן פחוס מראש יפריע להתייבשות אחידה של החומר באותו קצב שמאפשר אומן תפוח. מאידך גיסא, אומן תפוח יפריע למעבר הטרקטור מעליו במהלך הכבישה.

יצרנים, חקלאים וקבלנים שונים פתרו את הבעיה בכמה אופנים, על אותו רעיון בסיסי. בחזית הטרקטור צריך להתקין משהו שמתגלגל על האומן ומשטח אותו במקצת. הדבר יכול להיעשות בשתי דרכים: גליל או גלגלים עם צמיגים, שמבצעים את אותה המשימה. המתקן יכול להיות נישא על הרתם הקדמי, או מחובר לנושא המשקלות, כאשר צילינדר הידראולי ישלוט על הגובה שלו. כך האומן נשאר תפוח להתייבשות ומונמך לקראת הכבישה.