משמיד זרעי בר

    מחבר:
  • שלמה שמואלי

בהרבה מדינות, מנסים להתמודד עם בעיית זרעי הבר, שנפלטים מן הקומביינים ומתרבים משנה לשנה. אמנם אפשר להשמיד את העשבים בריסוס של קוטלי עשבים  בררניים, אלא שרבים טוענים שמחירם גבוה, לכן להשמיד אותם ביציאה מן הקומביין, יהיה עדיף מן השיקול הכלכלי.

המכשיר שנקרא בשם: Seed Terminator פותח באוסטרליה ויובא לאירופה. מהבחינה הטכנית, הוא דומה למכשיר: Seed Destructor של חברת "הרינגטון" שפותח באנגליה, אך הוא שונה ממנו במבנה

מבוסס על פרסום "פארמרז וויקלי", 17.8.20

ה-Seed Terminator, מותקן באחורי הקומביין, במוצא המוץ מן הנפות. הוא מונע באופן מכאני באמצעות רצועות וגלגלי רצועה, שמעבירים את הכוח להנעת מרסק הזרעים. הוא פועל בטכנולוגיה של שני כלובי טחינה, שמסתובבים בכיוונים מנוגדים. לכל אחד, יש רוטור בעל ארבע כפות ריסוק ומערכת של נפות מחוררות.

הזרעים שבתוך המתקן, נתונים לכמה צורות של טיפול: גזירה, מעיכה, מכה וטחינה. מפתחי המכשיר טוענים שבמהירויות סיבוב שבין 2200 ל-3000 סל"ד, מושגת השמדה יעילה של רוב הזרעים. בבדיקות שנערכו באוסטרליה, רמת ההשמדה עמדה על 99% ומקווים שבאירופה תושגנה תוצאות דומות.

ל-Seed Terminator יש גם מגש מגנטי, שמיועד לעצור פריטי ברזל שעלולים לפגוע במכלול הרוטור. חיישני טמפרטורה וויברציות, מוסרים מידע לצג שבתא הנהג.

המתקן מיועד להתאים לרוב הקומביינים של ג'ון דיר, קייס, קלאאס, ניו הולנד ו-AGCO. הוא אינו זול, אלא יקר. מחירו באנגליה, הוא בערך 73,000 ליש"ט או כ-85,000 אירו, בשוק האירופאי המשותף.

הערת המלביה"ד: במחיר גבוה כזה, האם ההשוואה במחיר לקוטלי עשבים, היא עדיין כלכלית?