מה הורס ממסרה הידרוסטטית

    מחבר:
  • שלמה שמואלי

כאשר ממסרה הידרוסטטית נתקלת בעומס רב מדי, המכונה נעצרת פתאום, אך מה שבאמת נעצר הוא המנוע ההידרוסטטי. המשאבה ממשיכה לעבוד והלחץ העצום נפרק בצריחה, דרך שסתום ההקלה.

מבוסס על פרסום החברה "הידראוליק סופרמרקט"

כאשר המנוע לא מסתובב, אין זרימה של שמן מקו היציאה שלו, אל הכניסה של המשאבה. במצב זה פועלת המשאבה בתנאי  מיעור (קויטציה) חמורים.

מיעור קורה כאשר בקו היניקה של המשאבה, יש חסימה מלאה, או חלקית, באספקת השמן. במקום זה מתפתח תת לחץ, שככל שהוא חזק יותר, הנזק שהוא גורם חמור יותר. עקב תת הלחץ, נוצרות בועיות של אדי מים, או אדי שמן, שמפוזרות בשמן. לאחר שהשמן עבר במשאבה מאיזור היניקה לאיזור הלחץ, הבועיות מתפוצצות לתוך עצמן (implosion) ואגב כך הן מכרסמות מתכת מחלקי המשאבה הסמוכים להן. הנזק המכאני למשאבה, יהיה יחסי לגודל תת הלחץ ולמשך הזמן של התופעה.

המסקנה מן הנאמר כאן, שאם נתקלת בעומס קיצוני, שבו הכלי נעצר, אל תמשיך לנסות לעבור אותו מבלי לעצור, למצוא את הסיבה לעומס המופרז ולבטל, או לפחות להפחית אותו.

ממסרה-הידרוסטטית hydrostatic-handing