VALTRA A5

    מחבר:
  • שלמה שמואלי

יותר ממחצית הטרקטורים מן הסדרות ,A יוצאים מן המפעל מצוידים במעמיס
קידמי, כולל הסידרה החדשה A5

הסידרה כוללת שבעה טרקטורים, בשמות מ- 75A, 85A, 95A וכן הלאה
בהפרשים של 10 עד 135A. הטרקטורים הם בעלי הספקים מ- 75 ועד 135 כ"ס.
הממסרה הבסיסית לכל הטרקטורים, הוא בעלת 12 מהירויות לפנים ולאחור.
לשלושת הקטנים בסידרה, אפשר לקבל גם ממסרה בעלת 24 הילוכים לפנים
ולאחור. לשני הטרקטורים האמצעיים בסידרה, אפשר לקבל ממסרת ארבע
מהירויות חצי פאוורשיפט, אבל שני הטרקטורים הגדולים, מצוידים רק
בממסרה הפשוטה, בעלת 12 הילוכים לפנים ולאחור.
שלושת הטרקטורים הקטנים, משתמשים במנוע AGCO בעל שלושה צילינדרים
ונפח של 3.3 ליטר וארבעת הגדולים משתמשים גם הם במנוע AGCO, אלא
שהוא בעל 4 צילינדרים ונפח של 4.4 ליטר. המנועים פועלים בפיקוד אלקטרוני
של מסילה משותפת, בלחץ גבוה מאוד ועד 5 פרצי הזרקת דלק, בסוף מהלך
הדחיסה.
כל המנועים בסידרה החדשה, עונים לדרגה חמש של תקנות הפליטה, בזכות
מחמצן שאריות דיזל DOC, משולב עם מיחזור גז מבוקר, בעזרת קטליזטור
SCR. משך הטיפולים במנועים, הוארך מ-500 ל- 600 שעות.