התכסית הצמחית והשינויים המיוחלים בישראל

התכסית הצמחית, פותחה לפני כ-17 שנה במדינות דרום-מזרח ארה"ב, במטרה לשמור על הקרקע בתנאי ממוצע של -900 מ"מ גשמי חורף, ושל כ-300 מ"מ של גשמי קיץ