בזכות אי העיבוד

    מחבר:
  • שלמה שמואלי

מר מייק דניאלס מלינקולנשייר באנגליה, אומר שחסך כמעט מחצית מהוצאותיו, בהעברה לשיטת אי העיבוד. בסתיו האחרון, כל שטחי הליפתית שלו, נזרעו בשיטת אי עיבוד בדילוגים, מתוך כוונה לשפר את בריאות הקרקע, לפני המעבר לאי עיבוד מלא, בששת השנים הבאות

מבוסס על כתבה מ-"פארמרז וויקלי", מאי 20.

הוצאות כל הגידולים שלו בסתיו האחרון, הסתכמו ב- 82 ליש"ט להקטאר, בעוד שבשנה הקודמת, בשיטה הישנה עם חרישה ועיבוד מזערי, הן הסתכמו ב-145 ליש"ט להקטאר.

לעורך העיתון, הוא סיפר שהוא מרוצה מאוד מהנביטה ומהתפתחות של הגידולים השנה. היו לו מעט מאוד תקלות של סתימת המזרעה בקש, והתפתחות תולעי הקרקע הייתה מעודדת מאוד. הניסיון המעודד שלו, התבסס על סידרה של ניסויים, בהרבה קרקעות במחוז לינקולנשייר, החל מקרקעות קלות וכלה באדמת חימר כבדה, באיזור החוף.

ההוצאות שלו עם הציוד החדש, כללו מעבר אחד של מגוב קש, ברוחב של 12 מטר וזריעה במזרעת אי עיבוד בדילוגים, ברוחב של 9 מטר. הוצאות הביצוע כללו דלק, עבודה, בלאי של חלקים וירידת ערך. בתחילה הוא התנסה כבר בשנת 2014,על רבע מקרקעותיו, במזרעת אי עיבוד בדילוגים, ברוחב של 4 מטר. מן התוצאות, הוא היה מרוצה עד כדי כך, שהחליט לרכוש את המזרעה ברוחב של 9 מטר.

דבר נוסף שהוא למד מן הניסיון, הוא שהגיבוב חייב להיעשות בעקבות הקומביין, כדי שהקש ייאסף היטב והשאריות תירקבנה במהירות.