תכניות לשיפור הקרקע

    מחבר:
  • שלמה שמואלי

*על פי פרסום של USDA 

במשך אלפי שנים, היה מחזור הזרעים הדרך היחידה לשמור על "בריאות" הקרקע. כיצד בדיוק זה עבד, לא היה מובן דיו, אך בימינו, המדענים מתחילים להבין ולשים את הדגש על בעיה זו. במוקד העניין, מצויה ההבנה של אוכלוסיית החיידקים בקרקע בריאה. המפתח לשמירה על אוכלוסייה זו, הוא לשפר את התנאים וזמינות המזון שלה. את זה אפשר להשיג בשיפור מבנה הקרקע ומחזור המזון שבה.

דבר ראשון לשיפור בית הגידול, הוא להגביל את ההתערבות המכאנית בקרקע, כלומר את העיבודים. כך תוכל הקרקע להתגבש לגושים, שישאירו מקום להתפתחות החיידקים. דבר שני הוא אספקת המזון. זה נעשה במניעת קרקע חשופה, עם גידול חיפוי. הצמחייה מפרישה סוכרים, שמשמשים כמזון לאוכלוסיית הקרקע. אבל, תהליך זה לא קורה בין לילה. תהליך המעבר בין שיטת העיבודים המקובלת לשיטת אי העיבוד, נמשך שנים.

לפני התהליך, הקרקע מתאפיינת בחוסר שאריות צמחיות. שאריות אלה יוצרות חללים רצויים, רשתות וחומרי מזון לחיידקים. הן גורמות גם לפיזור החומרים האורגניים ובעלי החיים בקרקע (bioturbation). אלה כוללים נמלים, תולעי קרקע, רבי רגל, עכבישים וחיפושיות.

הבקר עוזר להחיש את תהליך ההבראה, כי השאריות שנלעסו, מפרישות חומרים אורגניים וכמובן שגם לזבל יש כאן תפקיד חשוב. עיבודי הקרקע יעצרו את תהליך ההבראה, יצמצמו את החללים והשאריות יתחמצנו ויאבדו את ערכן. אם העיבודים לא יהיו חמורים, ויוגבלו לתלמים, תוכל המערכת לאט להתאושש.

רוב המחקרים שנערכו בשיטות הישנות, התמקדו באי עיבוד ללא גידול לחיפוי הקרקע, או של גידול לחיפוי, עם עיבודים בסתיו ובאביב. כמו כן הם לא נמשכו מעל שלוש שנים, לכן לא הושג המידע לטווח ארוך. דור חדש של מחקרים ותצפיות, שמבוצעים על ידי המרכז החקלאי LSU, המרכז לחומרי הצמח NRCS ומרכז המחקר החקלאי של ארה"ב USDA, מיועדים להשגת המידע השלם ולשנים רבות יותר. אם ברצונכם ללמוד יותר על נושא זה, פנו אל מרטי ארנסט ממחוז קולדוול בלואיזיאנה. כאשר מרטי הבין את היתרונות של אי עיבוד עם גידול לחיפוי, הוא הניח את כלי העיבוד שלו בפינת החצר כבר לפני חמש שנים, ומעולם לא התחרט על כך.

כאשר יש עונה גשומה במיוחד, האם אפשר לחשוש שזה יגרום נזק לקרקע? ארנסט אומר שלא. במציאות זה לא קורה, בשטח אין סחיפה והגשם נספג יפה לתוך הקרקע. רחל שטאוט אוואנס מ-NRCS מסבירה שבקרקע בריאה, מצויים חללים רבים לקליטת המים, דבר שאין בקרקעות מעובדות.

NRSC ורשויות הקרקע והמים ברחבי לואיזיאנה, מתמסרים לשיפור בריאות הקרקעות, ביעוץ טכני ובעזרה כלכלית.

* מאימרי חז"ל: "המביא דברים בשם אומרם, מביא גאולה לעולם"