SMART SPRAYING SOLUTION

    מחבר:
  • שלמה שמואלי

מעובד מן האינטרנט 4.22 – "פיתרון לריסוס חכם", זהו שמה של המערכת החדשה, אשר משתמשת בשיטות מתוחכמות לזיהוי עשבים

אלה פוקדות על  פומיות, על מה הן צריכות  לרסס וגם איך לשמור את הנתונים, בזמן אמת ובדייקנות של חלקיקי שניות. מערכת חדשה זו, משפרת את המלחמה בעשבים וברחבי עלים, אשר פושטים על שדות התירס והסויה ופוגעים ברווח הצפוי מן הגידול.

מערכת חכמה זו, היא פרי שתוף פעולה של החברות BASF ו-BOSCH, אשר פעלו לפיתוח המערכת מאז שנת 2016. חברת BOSCH ידועה בחדשנותה ובקשרים עם יצרני ציוד ואילו BASF, מספקת את הידע  הכימי והחקלאי במלחמה בעשביה.

המערכת פועלת בעזרת צילום עשבים,  על ידי מצלמות שמכסות את כל שטח הכיסוי של המרסס, בקצב של אלף פעמים בשניה. הפומיות מוצבות במרווחים של מטר זו מזו, עם גופי תאורה, שמונעים צללים.

אלגוריתמים מעמיקים לראיה ממוחשבת, משמשים להכיר צמחים שונים ולהבדיל בין העשבים ובין הגידול. בזכות זה, התוכנה יכולה באופן אוטומטי, לבחור איזה קוטל עשבים לשלוח בתרסיס ולאיזה מקום. לאחר מכן החקלאי מקבל מפה, אשר מראה מה רוסס ואפילו את צפיפות העשבים.

מר "וינסנט אורליאנג", מנהל הפרויקט מטעם BOSCH, מוסיף שאפשר להתאים את המערכת לצרכים של כל חקלאי. החומרה של המערכת כוללת 36 מצלמות שדה, 72 גופי תאורה ו- 8 יחידות בקרה.

בנוסף לאלה, יש למערכת יחידת בקרה ראשית, יחידות בקרת קישוריות, שני מיכלי תרסיס ושתי מערכות שונות של פומיות.

שני המיכלים, מאפשרי גמישות ויכולת לבצע יותר מתפקיד אחד, תוך כדי מעבר בשדה. לדוגמה, במהלך קטילת העשבים, אפשר גם לרסס את הסויה בחומר קוטל פטריות.

"הפיתרון לריסוס חכם", מאפשר גם ריסוס לטרום נביטה של עשבים ואפילו על כל מיני שטחים, כולל עיבוד מקובל, אי עיבוד וזריעה בדילוגים. המטרה היא להשתמש בתרסיס, רק בנקודות הדרושות ורק בכמות הנכונה.

מר אורליאנג' מסביר שכעת עשר מכונות, נמצאות בשלבי ניסוי ומבחן, בשדות של החברות ושל אוניברסיטאות בארה"ב. הם מצפים שמספר מוגבל של כלים, יופעלו מסחרית כבר בשנת 2023. הוא גם מעריך שההחזר של ההשקעה, ידרוש בין שנתיים לארבע שנים.