רובוט למיפוי עשביה בשטח

    מחבר:
  • שלמה שמואלי

חבר השופטים של תערוכת אגריטכניקה, העניק מדלית כסף לרובוט מיפוי זה, שהוא ראשון מסוגו בעולם, ועומד כבר זמן מה לשיווק מסחרי. הוא מיועד לשמש לחקלאי ככלי עזר אוטומטי ואוטונומי, שמאפשר לו לסקור את השטחים שבהם יש גידול אחד. בסתיו האחרון, רובוט זה, הספיק לפעול בארבע חוות באנגליה

מבוסס על פרסומי הנהלת תערוכת אגריטכניקה 2019

הרובוט פותח עם חברה בריטית קטנה באיזור "סאליסברי". הוא מסוגל לספק מיפוי של רחבי עלים, בשדות חיטה וכך לעזור בתיכנון של הטיפול המתאים בהדברה. כלי חדשני זה, נחשב כאבן דרך בנושא הדברת עשביה.

* רוחב הפס, אמצעי ההסעה והמחיר, לא צוינו.

robot-to-map-the-field