בקשת דחייה

    מחבר:
  • שלמה שמואלי

כל החברות שנכללות ב- CEMA, שהוא ארגון יצרני המכונות האירופאי, שלחו להנהלת השוק האירופאי המשותף, בקשה לדחייה בהחלת דרגה V, של רמת הפליטה ממנועי דיזל. החלת דרגה זו, הייתה אמורה להיכנס לתוקף בשנים 2020 ו-2021, בהתאם לגודלם של מנועים

ארגון CEMA מבקש את הדחייה, עקב התפרצותה של מחלת הקורונה, אשר מעכבת את כל התהליכים בתכנון ובייצור. באירופה ישנן בימים אלה בעיות בהשגת מכלולים, כמו מערכות הידראוליות, סרנים, מערכות תאורה ואלקטרוניקה. בעיות אלה, ובעיות של כוח אדם זמין, לא מאפשרות לעמוד ביעד המבוקש. אם יפסיקו את הייצור, ייגרם להם נזק כלכלי גדול, לכן הם מבקשים על דחייה בתקנות הפליטה. כך יוכלו להמשיך בייצור של מנועים שעונים לדרגה IV של התקנות.