CNH רוכשת את מפעלי RAVEN

    מחבר:
  • שלמה שמואלי

קונצרן CNH החל בתהליך הרכישה של מפעלי RAVEN

חברה אמריקאית זו, עוסקת בפיתוח של מערכות אוטונומיות ופתרונות לחקלאות מדייקת. היא תיתן ל- ,CNH גישה לתחום רחב של מחשבי שטח, הנחיה, גובה של המכונה ומוט הריסוס והרבה פתרונות לאוטונומיה.

פיתרונות אלה כוללים מערכת, אשר תאפשר למפעילי קומביינים, לפעול בצמוד לטרקטור ללא נהג, שגורר עגלת מיכל במקביל אליו. כמו כן אפילו מערכת, שתפעיל מרסס ופיזור דשנים אוטונומיים.

כאן אפשר לראות כמה מפיתוחי RAVEN DOT בפעולה:

Raven Autonomy: Dot Overview – YouTube

מעיתונות חI"ל יולי 2021